0 Kč

Informace pro majitele hřebce

Aby mohl hřebec irského coba působit v plemenitbě, musí být alespoň jednou plemennou knihou uznán do chovu.

Zároveň musí být hřebec registrován v Ústředním registru plemeníků v ČR, který spravuje Ústřední evidence koní (ÚEK). Informace o registraci plemeníka naleznete na www.uek.cz v sekci Pro chovatele.

Každý hřebec musí mít před připouštěcí sezónou hotovou sérii povinných testů a to:

Vyšetření hřebce

Samozřejmě hřebec musí být naprosto zdravý, a to jak z hlediska kvality spermatu, tak nepřítomnosti infekce. Hřebec by měl být vyšetřen na:

Hřebčí nákazu, a to serologickým vyšetřením před zahájením sezóny. Dále musí mít negativní výsledky vyšetření na

Infekční anémii koní (AIE), serologicky

Pokud tedy máte hřebce registrovaného a výsledky všech vyšetření jsou v pořádku, směle se s hřebcem pusťte do připouštění. U klisen se po administrativní stránce můžete setkat v zásadě se třemi případy. Ve všech třech případech potřebujete připouštěcí lístek. POZOR! Majitel hřebce zodpovídá za správnost údajů uvedených na připouštěcí lístku.

A) Klisna je Irish Cob a je zapsaná v plemenné knize ICS CZ

B) Klisna je Irish Cob a je zapsaná v jiné plemenné knize irského coba.

C) Klisna není Irish Cob.

A) Vyžádejte si od majitele hřebce český připouštěcí lístek a ujistěte se, že je hřebec zapsán v PK ICS CZ

Propisovací připouštěcí lístek podle pokynů vyplníte. A s každou barevnou částí zvlášť budete postupovat následovně:

B) Ve druhém případě máte dvě možnosti. Vždy záleží na dohodě s majitelem klisny. V případě, že je hřebec zapsán v jiné PK ICS než je ICS CZ, může mít hříbě původ po obou rodičích, ale musíte zažádat o připouštěcí lístky u ICS CZ.  Majitel hřebce je povinnen VŽDY vystavit české připouštěcí lístky (pozor, vystavení českých připouštěcích lístků neznamená, že je hřebec zapsán v ICS CZ. Pokud nejsou hřebec a klisna zapsaní ve stejné PK, je potřeba se rozhodnout, která PK má doklady vystavit. Pokud není klisna zapsaná v žádné PK, nebo v PK která na území ČR nepůsobí je rozhodování o to snažší.

C) Může se stát, že zájem o připouštění projeví i majitelé klisen jiných plemen, než Irish Cob. V takovém případě nejspíše použijete připouštěcí lístky, které vydává Ústřední Evidence Koní. Veškeré potřebné informace najdete na www.uek.cz v sekci Pro chovatele. ÚEK vystaví po narození hříběte tzv. „Modrý průkaz“. Jedná se o plnohodnotný průkaz koně, který nicméně neudává plemennou příslušnost, ani nevede registr rodokmenu koně.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.