0 Kč

Informace pro majitele klisny

Pokud se rozhodnete svou klisnu připustit a máte vybraného hřebce je třeba dodržet několik níže popsaných kroků. Před připouštěním je důležité informovat se u majitele hřebce, zda je hřebec zapsán v PK ICS CZ jako plemeník. Dále zjistěte, jaká vyšetření u klisny před připouštěním požaduje majitel hřebce. Pravděpodobně se bude jednat o tato vyšetření:

Vyšetření klisny - povinná

Nakažlivý zánět dělohy (CEM), a to 2x v intervalu 14 dnů u klisen poprvé zařazených do plemenitby nebo jalových z předchozí sezóny a u klisen po roční reprodukční pauze. Vyšetření se provádí ze vzorku stěru a výtěru odebraných zpredilekčních míst sliznice (děložního krčku a klitorisu). Stejné vyšetření se provádí i u klisen zapuštěných dodatečně zjištěnými pozitivními hřebci a u klisen po zmetání, kdy se první odběr provede bezprostředně po zmetání. U klisen s hříbaty při první poporodní říji se toto vyšetření obvykle nepožaduje. Dále platí i pro klisny přivezené k připouštění veterinární předpisy pro přemisťování koní

 Infekční anémie koní (AIE), a to určené serologické vyšetření s negativním výsledkem ne starší 24 měsíců.

 Platné očkování proti chřipce koní, většinou nejpozději 7 dní před příjezdem klisny.

Vyšetření klisny nepovinná

Někteří majitelé hřebců mohou navíc požadovat například: -negativní parazitologické vyšetření nebo odčervení ve stanoveném intervalu, - celkové vyšetření veterinářem ne starší 3 dnů, - serologické vyšetření na infekční arteritidu koní (někde dokonce ne starší 6 měsíců) s negativním výsledkem, - očkování proti herpesvirům (EHV), - serologické vyšetření na hřebčí nákazu s negativním výsledkem.

Pokud tedy máte vyřízena všechna příslušná vyšetření a chystáte se klisnu připustit musíte si ohlídat několik věcí. Majitel hřebce vám musí ihned po připouštění vydat připouštěcí lístek a dát vám jeho správné části. Každá část připouštěcího lístku má svůj význam.

Tip: Ohlídejte si, že majitel hřebce Vám předal český připouštěcí lístek a že je hřebec zapsán v té PK ICS, která Vám bude za rok vydávat průkaz pro hříbě.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.