ZPROSTŘEDKOVÁNÍ NÍŽE UVEDENÝCH DOKUMENTŮ POSKYTUJEME POUZE ČLENŮM ICCR

Pokud chcete svoji klisnu připustit, vyberte si hřebce, který je licentován pro plemenitbu u ICS NL. Hřebec může mít licenci i od ICS ČR, ale potom potomek nebude zapsán v nejvyšším oddíle PK. Samozřejmě ale i takovému hříběti umíme vydat pas ICS NL.
Majitel hřebce vám napíše připouštěcí lístek.
Po narození hříběte vyplníte žlutý list z připouštěcího lístku, oskenujete a zašlete na adresu:
info@irishcob.cz. O předání do Holandska se už postaráme.

 Následně je třeba začít zařizovat další dokumenty potřebné k vydání průkazu:

Potřebné dokumenty pro vystavení průkazu původu (passportu) hříběte

Aby mohla Holandská plemenná kniha vystavit hříběti průkaz původu s rodokmenem, plemennou příslušností a mezinárodní platností, potřebuje tyto dokumenty.

Níže uvedený postup je pro chovatele, kterým zařizujeme pasy pro hříbata bez účesti na svodu!!! Pokud se s hříbětem svodu zúčastníte, nemusíte zařizovat nic.

1. ČIPOVÁNÍ
    1a) Zavolejte svého veterinárního lékaře a požádejte ho, aby hříbě očipoval. Použít lze buď běžný čip, který má veterinář skladem nebo pro ty z Vás, kteří máte číslo hospodářství, lze speciální čipy pro koně objednat u ČMSCH. http://www.cmsch.cz/ustredni-evidence/kone,-osli-a-jejich-krizenci/oznacovani-zvirat. ČMSCH doručí čipy přímo chovateli, aplikaci opět musí zajistit veterinární lékař a současně vyplnit a podepsat pro PK ICS Nederland tento formulář ZDE. Pozor, veterinář musí ještě potvrdit jeden formulář, najdete ho v bodu 2.

          NEBO

   1b) V případě že majitel hříběte nemá číslo hospodářství, může, ale nemusí čipování hříběte vyřizovat přes pověřené osoby ÚEK - http://www.uek.cz/. POZOR! V takovém případě je třeba připravit si vytištěné formuláře z ÚEK, dát je inspektorovi k vyplnění a poté si je všechny nechat!!! Budou se odesílat na PK do Holandska.

MÁME OČIPOVÁNO A MÁME FORMULÁŘ O OČIPOVÁNÍ VČETNĚ SAMOLEPEK S ČÁROVÝM KODEM OD ČIPŮ. Vše pečlivě uschováme!

2. DNA

Způsoby jak ověřit paternitu jsou dva. V každém případě budete potřebovat formulář potvrzující, že vzorek DNA odebral veterinář. Ke stažení ZDE. Pozor, tento formulář si po vyplnění okopírujte a do laboratoře odešlete jeho kopii! Originál budeme potřebovat.
 Veterinář vytrhne hříběti (případně i jeho matce, pokud matka nemá dosud stanovený DNA typ) cca 20 žíní včetně kořínků (chlupové cibulky). Hřívu vložte do obálky či igelitového sáčku na zip s čitelně nadepsaným jménem koně a číslem jeho čipu!!!

   2a)  Odebranou hřívu zašlete do některé z českých laboratoří ČR: 
Na žádance u hříběte zaškrtnete stanovení genetického (DNA) typu a stanovení parentity (ověření rodičovství ). Pokud matka hříběte nemá již udělaný DNA typ, tak pro ni vyplníte stejnou žádanku, ale zaškrtnete pouze stanovení genetického (DNA) typu. Otec hříběte, pokud je licentován pro plemenitbu v ČR má DNA typ v laboratoři ČMSCH uložen, do ostatních laboratoří ho musíte zaslat (vyžádat si od majitele hřebce).
POZOR, na žádanku napište, že prosíte o výsledek v angličtině!

ČMSCH - akreditovaná laboratoř pro stanovení DNA typu koní  - cena 900 Kč (DNA typ) 100 Kč (ověření původu koně)
žádanka na vyšetření

Metodika - Jak správně odebírat vzorek žíní/chlupů pro testaci DNA

Příprava vzorku pro odběr DNA

Genomia - akreditovaná laboratoř pro stanovení DNA typu koní - cena 810 Kč (DNA typ) 100 Kč (ověření původu koně)

Tato cena je platná pouze pro členy ICCR! V případě, že jste člen ICCR a budete chtít využít služeb laboratoře Genomia, uveďte na žádance skutečnost, že jste členem ICCR, z.s.

žádanka na stanovení genetického typu (vyplňujete online, vzorek zasíláte s popisem poštou)

žádanka na ověření původu koně (vyplňujete online)

A máme stanovený DNA typ :-) Výsledky z laboratoře okopírujte a pečlivě uschovejte, originál si ponechte, k nám budete posílat kopie!
Zaneseni kazdeho DNA do databaze ICS Nederland je zpoplatneno 10ti eury.

                NEBO

   2b)  Veterinář odebere hříběti, případně i matce vzorek DNA. Do samostatného pytlíku vloží vytržených cca 20 žíní včetně cibulky! Pytlíky popište jmény koní + čísly čipu. Nezapomeňte na formulář viz. výše. Vzorky odešleme do Holandska a PK si nechá paternitu ověřit v laboratoři, se kterou spolupracuje přímo v Holandsku.
V takovém případě již můžete zabalit do obálky všechny formuláře ohledně čipování, formuláře potvrzující odběr DNA a vše odeslat na adresu Ing. Michaela Pavlatová, Žibřidice 51, 463 53 Křižany      Zároveň musíte zaslat na e-mail uvedený v bodu 3 fotografie hříběte (viz bod 3)
Za každý vzorek DNA se v takovém případě platí 40 euro.

DNA matky není třeba dělat, pokud klisna již měla hříbě, narozené po 1.1.2015, kterému vystavovala průkaz PK ICS Nederland. V tomto případě již v Holandsku DNA klisny je.

 

3. FOTOGRAFIE
Udělejte tři fotografie hříběte a to z boku zleva a zprava v zootechnickém postoji a čelní fotografii (včetně nohou). TYto fotografie odešlete v elektronické podobě na e-mail info@irishcob.cz. Jako předmět uveďte jméno hříběte + chovatele.

4. ŽLUTÁ ČÁST PŘIPOUŠTĚCÍHO LÍSTKU

5. MÁME HOTOVO, JDEME NA MAIL ČI POŠTU

Všechny dokumenty dejte do obálky a zalete na adresu:

Ing. Michaela Pavlatová, Žibřidice 51, 463 53 Křižany

Pro rekapitulaci, do obálky vložíte:
1) Originál formuláře o čipování s razítkem veterináře nebo inspektora

2) 2 volně ložené samolepky od čipu
3) Originál formuláře potvrzující odebrání DNA veterinářem s jeho podpisem a razítkem
4) Kopii laboratorních výsledků s DNA typem hříběte a potvrzením rodičovství  (v případě že nemá matka DNA, tak poslat i DNA typ matky
5) Žlutou část připouštěcího lístku


Zároveň na e-mail info@irishcob.cz zašlete fotografie dle bodu 3.

Částka za vystavení průkazu v eurech dle aktuálního ceníku.

Peníze budete zasílat převodem na účet ICS Nederland.
Platební údaje – Jméno účtu: ICS Nederland; IBAN: NL35 RABO 0364 3049 44; BIC: RABONL2U

Průkazy vyřizuje PK obvykle do 3 týdnů od odeslání.

Tip: Vystavování průkazu původu lze řešit zjednodušeně přímo na svodu, hříbě ovšem musí být stále pod matkou. Do Holandska se pak pošle pouze žlutá a růžová část připouštěcího lístku. Vše ostatní se vyřídí na místě.

Pokud se s majitelem klisny dohodnete na tom, že hříbě registrujete v jiné PK než je ICS Nederland, musíte administrativu a vydání průkazu řešit s příslušnou k tomu oprávněnou organizací. Je třeba mít i správné připouštěcí lístky.

Pokud máte klisnu jiného plemene než je Irish Cob, řeší registraci hříběte ÚEK a hříběti je vystaven tzv. „Modrý průkaz“ bez plemenné příslušnosti a rodokmenu. Nicméně i v tomto případě lze o vydání průkazu požádat přímo PK ICS Nederland, ale je třeba brát na vědomí, že hříbě bude zapsáno pouze! do pomocné PK pro křížence IC.

Nejčastější otázky:

Co dělat, když nestihnu vyřídit doklady pro koně včas?
I takové situace lze individuálně řešit. Kontaktujte e-mailem někoho z vedení ICCR.

Pokud hřebec a klisna nejsou zapsaní ve stejné PK, kterou PK si mám vybrat?
Odpověď na tuto otázku není jednoznačná, vždy záleží na konkrétních koních, nicméně lze říci, že zajímavější je téměř vždy rodokmen, který sahá do více generací. ICCR zprostředkovává zhotovení průkazů původu pouze ve spolupráci s PK ICS Nederland.

Matka hříběte je irský cob, ale není zapsaná v PK ICS NL
V takové situaci je třeba současně s hříbětem zapsat i matku. Kontaktujte nás na adrese info@irishcob.cz, pomůžeme Vám.

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat na e-mailu:

info@irishcob.cz

vicepresident@irishcob.cz

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.