- V případě, že máte zájem organizovat domácí svod, přihlaste se prosím  předsedkyni Barboře Jarešové na email: president@irishcob.cz 

Podmínky organizace domácích svodů jsou následující:

◦   Minimální počet koní na jednom domácím svodu je 10.

◦   Zázemí by mělo být adekvátně vybavené a reprezentativní.

◦   Předváděcí plocha by měla být jasně označena (předváděcí trojúhelník, či obdélník) a mít vhodný povrch. (Bláto a tráva s drny vhodné určitě nejsou.)

◦   Připravený přístřešek pro inspektory v případě špatného počasí.

◦   Drobné občerstvení pro inspektory - pítí, káva, něco k zakousnutí

◦   Svod musí být otevřený jiným chovatelům z okolí - mít k dispozici volné boxy na ustájení cizích koní

◦   Svod musí být nahlášený na SVS a splňovat veterinární podmínky.

◦   Musí být zajištěna veterinární přejímka.

◦   Na svodu by měl být překladatel - inspektoři hovoří anglicky i německy.

◦   POZOR!-Na domácím svodu bude možné hodnotit pouze klisny, valachy, hříbata, pokud hřebce tak pouze do dvou let věku.

◦   Na domácícm svodu bude možné složit vozatajskou zkoušku.

◦   Dalšímu vylepšení organizačního zázemí se meze nekladou. (ozvučení, občerstvení pro návštěvníky, atd.)

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.