Pravidla pro předvedení koní na svodu - PROSÍME ČTĚTE !

 

Kůň by měl být předvedený na svodu v co nejlepší možné kondici tak, aby mohly být optimálně posouzeny všechny aspekty a vynikly jeho přednosti. Cílem předvedení pohybu je uvolněný prostorný krok a klus. Kůň musí předvést pravidelnost a rovnováhu v pohybu. Kůň se musí pohybovat samostatně, najít si vlastní ideální tempo, uvolnit se a být schopen jít v rovnováze i na prověšeném vodítku. Vodič určuje pouze směr, kterým se kůň ubírá, tempo určuje pomocník při předvádění.

Nezapomeňte, že kůň je prvotně zhodnocen komisaři již při vstupu do převadiště, nikoli až při zastavení.

Předvedení v postoji:

 • Kůň musí být postaven ke komisařům bokem. Hříva může, ale nemusí být sčesaná na pravou nebo levou stranu (podle přirozeného růstu nebo podle rozhodnutí majitele), hříva nesmí být zapletená ani upravená vytrháním nebo zastřižením .
 • Při pohledu z boku by měly být vidět všechny 4 končetiny
 • Je povoleno použití chrastítka či jiné zvukové upoutávky od pomocníka.
 • Inspektoři se budou snažit posoudit samozřejmě i neklidného koně, pokud se ale kůň staví na zadní, hází hlavou a nevydrží chvilku v klidu, nemůže majitel očekávat, že inspektoři budou mít vůbec příležitost takového koně důkladně prohlédnout. U irského coba se posuzuje i charakter, pokud tedy Váš kůň neumí v klidu postát, počítejte se sníženým hodnocením, které může vést až k vyloučení ze svodu
  Ve vlastním zájmu proto věnujte posouzení v postoji zvýšenou pozornost.

Předvedení v kroku

 • Krok je předveden ve směru hodinových ručiček ve tvaru trojúhelníku - nejprve směrem od komisařů, rovnoběžně s komisaři, směrem ke komisařům.
 • Kůň obejde "trojúhelník" pouze jednou.
 • Krok musí být vyvážený, prostorný, uvolněný, na volném vodítku.
 • Použití bičíku v kroku je nežádoucí.

Předvedení v klusu

 • Klus je předveden po směru hodinových ručiček. Kůň může být předveden na čtvercovém, ale obvykle na trojúhelníkovém předvadišti
 • Použití bičíku by mělo být minimální, snižuje známu za celkové hodnocení
 • Kůň musí jít samostatně, v rovnováze, ne zbytečně rychle.
 • Při posuzování klusu se klade důraz na prostornost, pravidelnost, takt, podsazení.

Po předvedení v klusu je kůň opět postaven před komisaře, pokud komisaři neurčí jinak

Po provedeném hodnocení může dojít k následujícím situacím:

 • V případě, že kůň má naději na vítězství v kategorii, mohou inspektoři požádat majitele, aby koně předvedl ještě jednou po individuálním posouzení celé kategorie
 • po posouzení celé kategorie jsou tito koně zavoláni zpět k druhému posouzení - obvykle všichni koně najednou chodí v kroku a v klusu, pokud komisaři neurčí jinak
 • po ukončení tohoto druhého posuzování komisaři koně seřadí dle kvality a je provedeno hodnocení, dekorování a vyhlášení šampionátu kategorie

Šampióni jsou vyhlašováni po každé kategorii , tedy i tam, kde je hodnocení koním sděleno ihned individuálně (hříbata, hřebci) , proto je třeba aby i majitelé zůstali s koňmi k dispozici a sledovali pokyny organizátorů.

Pokud majitelé nechtějí zůstat na svodu až do úplného konce jako diváci, mohou po skončení své kategorie (tedy po vyhlášení šampióna kategorie) vrátit startovní čísla, vyzvednout si průkazy a s koňmi odjet. Neplatí samozřejmě pro majitele vítězů kategorie s vysokým počtem bodů, kteří by měli vyčkat vyhlášení šampióna vicešampiona svodu.

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.