Svod/zápis do plemenné knihy ICS CZ

Základní účastnický poplatek: 1. uzávěrka 20.4.2021 .................... člen ICCR 500 Kč , nečlen 600 Kč

                                                     2. uzávěrka 15.5.2021 .................... člen ICCR 600 Kč , nečlen 800 Kč

                                                     3. uzávěrka 31.5.2021 .................... člen ICCR 700 Kč , nečlen 1200 Kč

 účet 2001874788/2010  - jako variabilní symbol uveďte Vaše tel. číslo, do zprávy příjemci Vaše jméno
Pozor! Vzhledem k epidemiologické situaci nelze předpokládat, zda se svody opravdu uskuteční v plánovaných lokalitách. V případě, že to nebude možné, bude všem přihlášeným účastníkům nabídnuto alternativní řešení - zápis koně v domácím prostředí (buď přímo u Vás ve stáji nebo se pokusíme zorganizovat lokání domácí svody v místech, kde bude přihlášeno více účastníků z jedné lokality). Účastnický poplatek tedy není konečným poplatkem, který bude za zápis/svod koně hrazen, k tomuto poplatku bude nutné následně přičíst poplatek za zápis dle sazebníku ICCR. Výši tohoto poplatku Vám sdělí Ing. Pavlatová.

V případě, že se kůň zároveň účastní i výstavy, bude účastnický poplatek za svod snížen o 100 Kč
Irish Cob the Czech Republic z.s. tel. 7777664636, irishcob@irishcob.cz

Regionální výstava Irish Cob s podporou ICCR z.s. v Blahutovicích

Irish Cob Sajmon ustájení/tel.: 607 862 311
Výstavní poplatek: 300,- Kč
Uhraďte na číslo účtu : 1468499016/3030, jako VS uveďte Vaše tel. číslo!
Uzávěrka: 25.5.2021

Přihláška na svod/výstavu ICS CZ

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.