Průkazy původu koní vydávané GCDHA – Varování

 

Tento text je doslovným překladem informace, která je aktuálně zveřejněná na webových stránkách ICS Nederland v sekci Novinky. A jeho autorkou je paní Marijke Heikoop.

 

V posledních měsících jsme zjistili mnoho nejasností v platnosti a informacích uvedených v průkazech původu koní vydaných plemennou knihou GCDHA, která zároveň záměrně chybně informuje chovatele o situaci

Kontaktovali jsme proto holandské a evropské autority a rádi bychom vyjasnili situaci. A to předně kvůli tomu, že se častokrát jedná o vydávání průkazu koním, kteří byli původně registrovaní v ICS Nederland a tak máme šanci informace v obou PK porovnat.

GCDHA nadále provádí inspekce a dezinformuje chovatele tím, že tvrdí, že „bezpůvodové“ PP s přiloženým rodokmenem, které vydává, jsou platné stejně, jako průkazy původu vydávané jakoukoli jinou oficiálně schválenou PK pro Gypsy Cob či Irish Cob.

Registrace a schválení PK GCDHA bylo ukončeno na začátku roku 2012 a doposud nebylo obnoveno. Pokud tedy má Váš kůň průkaz původu vydaný touto organizací, jedná se nyní vlastně o PP pro neregistrované koně bez původu. Rodokmen z těchto PP není možné kopírovat do PP hříbat! Pro hříbata po rodičích s takovým průkazem původu má řádná PK povinnost vystavit „bezpůvodový“ PP.

Samostatný rodokmen vystavovaný GCDHA, stejně jako osvědčení o zařazení do plemenitby nemá žádnou oficiální váhu a platnost a ostatní schválené organizace ho nesmí uznat. V takové případě tedy z hlediska zákona máte koně bez původu a bez registrace k plemenitbě.

PP vydávané GCDHA pro Gypsy Cob jsou neplatné a musí být nahrazeny duplikátem schválené PK, protože GCDHA není schválená jako PK registrující plemeno Gypsy Cob.

PP vydávané GCDHA pro Drumhorse platné jsou, ale rodokmen z nich nelze kopírovat do PP hříběte, neboť žádná PK registrující Irish Cob či Gypsy Cob neregistruje zároveň koně plemene Drumhorse.

 

Přeložila: Barbora Kovářová, předsedkyně ICCR