standard irský cob

Celkový vzhled

Tradiční Irish Cob je kompaktní, zavalitý kůň souměrných proporcí, dobře osvalený se silnou kostrou. Hlava je nesena na silném, kratším až středně dlouhém zavalitém a dobře klenutém krku. Krk plynule pokračuje v neznatelný kohoutek a velmi krátký hřbet (toto by mělo být obzvláště patrné u hřebců). Záda jsou krátká a rovná, lehce přecházející k zádi. Záď je dobře osvalená, široká a štěpená. Nasazení ocasu je vyšší a přispívá k celkovému dojmu výborně zaoblené zádi.

Stavbou kostry se Irish Cob řadí mezi středně těžká až těžká plemena. Kostra je velmi kvalitní, silná, masivní s výrazně suchými dobře utvářenými klouby a to zejména u hřebců.

Celkový vývin koně je ukončen až okolo šestého roku věku. Dospělý kůň je menšího či středního tělesného rámce, s typicky zaoblenými liniemi, krátkým hřbetem vyznačující se pevným zdravím a bez zjevných geneticky podmíněných vad a chorob, s výbornou mechanikou pohybu a prostornými chody. Chody jsou vždy s výrazným posunem od zádě se zapojením hřbetního svalstva a zádě. Pohyb předních končetin vychází z dobře uvolněné plece a dobře zaúhlené lopatky. Při klusu lze pozorovat pro plemeno typické “rozmetání” hrudních končetin.

Kůň s ochotou maximálně spolupracovat s člověkem. Celkový dojem podtrhují bohaté rousy, hříva a ocas.

Nežádoucí jsou lehcí koně teplokrevného typu s dlouhou hlavou s nevýraznými žuchvami, dlouhou linií zad, slabou kostrou, bez pohlavního výrazu, s nedostatečnými rousy, povahově nevyrovnaní či nervózní koně.

Standard

Hlava - je rovná a úměrná proporcím koně. Čelo je široké, nozdry výrazné. Žuchvy jsou výrazně osvalené a dobře vystupující.

Zuby, oči, uši - skus je pravidelný. Oči jsou k poměru k hlavě větší, klidné a přátelské. Uši jsou dobře nasazené.

Krk je kompaktní, středně dlouhý, dobře nasvalený s viditelným hřebenem (zejména krk hřebce musí být dobře osvalený a to včetně výrazného hřebene).

Plec - lopatka je dlouhá a šikmá (v úhlu 45 – 50 stupňů k horizontální linii). Ramenní kloub svírá úhel ideálně 90 stupňů.

Kohoutek je nevýrazný, velmi dobře osvalený.

Hrudník je ideálně prostorný s výraznými prsními svaly.

Záda jsou krátká, silná, velmi dobře osvalená. Linie zad plynule v zaoblených křivkách mírně stoupá k zádi.

Končetiny - hrudní i pánevní končetiny jsou silné, dobře zaúhlené s dobře utvářenými masivními klouby. Hrudní i pánevní končetiny mají pravidelný postoj, pánevní končetiny mohou mít ve spěnkovém kloubu rozevřený postoj. Končetiny musí být v rovnováze s proporcemi koně a dostatečně silnou holení.

Záď je velmi dobře osvalená, štěpená.

Tělo je krátké, kompaktní, sudovité se zaoblenými žebry.

Rousy jsou charakteristickým rysem plemene. Rousy vyrůstají minimálně od zápěstí hrudních končetin a hlezen pánevních končetin a v přední části nohou minimálně od korunky zcela zakrývají kopyta koně.

Hříva a ocas jsou velmi husté, schopné dorůst extrémních délek.

Kohoutková výška hůlková

Plemeno se vyznačuje značnou výškovou variabilitou, max. výška je 170 cm.

Barva

Povoleny jsou všechny barvy. Irish Cob, který má bílé znaky na břiše, je označován jako "blagdon".

Charakterové vlastnosti a temperament

Irish Cob je přátelský jak vůči lidem, tak vůči ostatním druhům zvířat. Typickým znakem je charakterní, nelekavý, dobře se chovající, až flegmatický kůň, dobře ovladatelný pod sedlem nebo v zápřeži. Kůň projevující ochotu klidně spolupracovat, psychicky odolný a učenlivý.

Zdraví

- žádoucí: odolnost, výkonnost, tvrdost a snadná krmitelnost;

- nežádoucí a vyřazující vady: dědičné choroby, genetické vady, kryptorchismus, nápadně odlišné chování a fyzické či psychické defekty, které ovlivňují chovné nebo jezdecké či vozatajské využití.