0 Kč
standard irský cob

Celkový vzhled

Tradiční Irish Cob je kompaktní, zavalitý kůň souměrných proporcí, dobře osvalený se silnou kostrou. Celkový dojem působí velmi impozantně. Hlava je nesena na silném, kratším až středně dlouhém zavalitém a dobře klenutém krku. Krk plynule pokračuje v neznatelný kohoutek a velmi krátký hřbet (toto by mělo být obzvláště patrné u hřebců). Záda jsou krátká a rovná, lehce přecházející k zádi. Záď je poměrně vysoká, dobře osvalená, široká a štěpená. Záď plynule přechází v ocas. Úhel páteře od zádi k ocasu by měl jemně klesat a neměl by být příliš viditelný. Nasazení ocasu je vyšší a přispívá k celkovému dojmu výborně zaoblené zádi. Stavbou kostry se Irish Cob řadí mezi středně těžká až těžká plemena. Kostra je velmi kvalitní, silná, masivní s výrazně suchými dobře utvářenými klouby. Celkový vývin koně je ukončen až okolo šestého roku věku.

Pohyb je pravidelný a prostorný. Chody jsou vždy s výrazným posunem od zádě se zapojením hřbetního svalstva a zádě. Pohyb předních končetin vychází z dobře uvolněné plece a dobře zaúhlené lopatky. Při klusu lze pozorovat pro plemeno typické “rozmetání” hrudních končetin.

Hlava

Je rovná a úměrná proporcím koně. Čelo je široké, hranatá tlama, velké nozdry. Žuchvy jsou výrazně osvalené a dobře vystupující.

Zuby, oči, uši

Skus je pravidelný. Oči jsou k poměru k hlavě větší, klidné a přátelské. Uši jsou menší, dobře pohyblivé.

Krk

Je kompaktní, středně dlouhý, dobře nasvalený s viditelným hřebenem (zejména krk hřebce musí být dobře osvalený a to včetně výrazného hřebene).

Plec

Lopatka je dlouhá a šikmá (v úhlu 45 – 50 stupňů k horizontální linii). Ramenní kloub svírá úhel ideálně 90 stupňů.

Kohoutek

Je nevýrazný, velmi dobře osvalený.

Hrudník

Je ideálně prostorný s výraznými prsními svaly.

Záda

Jsou krátká, silná, velmi dobře osvalená. Linie zad plynule v zaoblených křivkách přechází do kříže a beder.

Končetiny

Hrudní i pánevní končetiny jsou silné, dobře zaúhlené s dobře utvářenými masivními klouby. Hrudní i pánevní končetiny mají pravidelný postoj, pánevní končetiny mohou mít ve spěnkovém kloubu rozevřený postoj. Končetiny musí být v rovnováze s proporcemi koně.

Záď

Je velmi dobře nasvalená, štěpená.

Tělo

Je krátké a kompaktní se zaoblenými žebry.

Rousy

Jsou charakteristickým rysem plemene. Rousy vyrůstají od zápěstí hrudních končetin a hlezen pánevních končetin a zcela zakrývají kopyta koně.

Hříva a ocas

Jsou velmi husté, schopné dorůst extrémních délek.

Kohoutková výška hůlková

Plemeno se vyznačuje značnou výškovou variabilitou, max výška je 170 cm.

Barva

Povoleny jsou všechny barvy. Tradiční barvou Irish Cob je černá a strakatá.

Charakterové vlastnosti a temperament

Irish Cob je přátelský jak vůči lidem tak vůči ostatním druhům zvířat. 

Typickým znakem je charakterní, nelekavý dobře se chovající, až flegmatický kůň, dobře ovladatelný pod sedlem nebo v zápřeži. Kůň projevující ochotu klidně spolupracovat, psychicky odolný a učenlivý.

  • Kritérium temperament posuzuje reaktivnost na vnější podněty.
  • Kritérium charakter posuzuje ochotu spolupracovat s člověkem, dále pak klid a vyrovnanost při přijímání pomůcek jezdce či vozataje.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.