IRISH COB THE CZECH REPUBLIC, z.s.
zapsaný u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou L 22030 
Sídlo: V Kapslovně 2767/2, 130 00 Praha 3, IČ: 22852778
Číslo účtu: 2001874788/2010

ID schránky: kyk6ja7
Veterinárni reg. cislo poradatele svodů: CZ 11908166

kontakt: info@irishcob.cz
Předsednictvo ICCR, z.s.
Bc. Barbora Jarešová Ing. Michaela Pavlatová Ing. Martina Krutinová

předsedyně, statutární zástupce ICCR, z.s.

tel. 606 447 175

E-mail: barborajaresova@irishcob.cz 

právní záležitosti, vedení spolku

místopředsedkyně, statutární zástupce ICCR, z.s.

tel. 723 975 331

E-mail: michaelapavlatova@irishcob.cz

administrativní záležitosti

místopředsedyně, statutární zástupce ICCR, z.s.

 tel. 606 163 176

E-mail: martinakrutinova@irishcob.cz

 administrativní záležitosti

 

Výbor ICCR, z.s.
Ing. Pavla Savičová Petra Gintarová

člen výboru,

tel. 734 487 566

E-mail: pavlasavicova@irishcob.cz

IT oddělení

člen výboru,

tel. 775 663 145

E-mail: petragintarova@irishcob.cz

pokladník

Revizní komise ICCR, z.s.
Ing. Jana Sojková Iveta Hladká Kateřina Šímová
předsedkyně RK
Tel: 737453157
člen revizní komise člen revizní komise