Rada plemenné knihy

Michaela Kvisová Ing. Vladimír Dřevo, PhD. Barbora Pihávková

předsedkyně Rady plemenné knihy ICS CZ

tel. 777 664 636

E-mail: michaelakvis@irishcob.cz

poradce chovu ICS CZ

inspekce, registrace a zápisy koní do plemenné knihy

vyřizování dokladů pro koně a hříbata pro ICS CZ

člen Rady plemenné knihy ICS CZ

E-mail: vladimirdrevo@irishcob.cz

člen Rady plemenné knihy ICS CZ

tel. 731 047 394

E-mail: barborapihavkova@irishcob.cz

inspekce, registrace a zápisy koní do plemenné knihy

Rozhodčí komise

E-mail: rozhodcikomise@irishcob.cz 

Ing. MUDr. Jana Hlaváčová Pavlína Vajsová Lucie Ondrusová