Vzhledem k nákazové situaci s onemocněním hříběcí v ČR se předsednictvo ICCR z.s. rozhodlo přijmat přihlášky na svod v dubnu 2018 pouze od koní :

- narozených v České republice a pocházejících ze stájí kde v uplynulých měsících nebyla prokázána nákaza hříběcí (čestné prohlášení majitele koně)
NEBO
- od koní z importů, které jejich stávající majitel vlastní minimálně 6 měsíců zpětně od data doručení přihlášky.

Ke stažení čestné prohlášení, které budeme vyžadovat jako nezbytnou součást přihlášky na svod v dubnu 2018

Od koní, kteří byli importováni ze zahraničí do ČR v uplynulých 6 měsících nebudeme přihlášky na svod přijímat.

Omlouváme se za tato omezení, ale jsou v zájmu nerozšiřování nákazy hříběcí, kterou do České republiky zavlekli nezodpovědní překupníci a dopravci koní ze západních zemí.

Pokud vlastníte koně z importu a chcete na svod, rádi Vás uvidíme, ale až po uplynutí výše uvedené lhůty, kterou se snažíme zodpovědně chránit všechny účastníky svodů.

Je možné, že podobná opatření budou nutná i pro hlavní podzimní svod v Nesměni.

Děkujeme za pochopení a přejeme pevné zdraví vašim čtyřnohým přátelům i Vám.

předsednictvo ICCR, z.s.