Asociace nesouhlasí s jakýmkoliv omezením dotačních možností pro chovatele koní

Ve zveřejněných pravidlech pro 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova došlo k vyřazení drtivé většiny chovatelů koní z možnosti žádat o dotace na tuto aktivitu v rámci opatření Investice do zemědělských podniků, a to pouze na základě návrhu kanceláře ministra zemědělství a bez jakéhokoliv dalšího projednání takto důležité změny.

Asociace soukromého zemědělství ČR zásadně odmítá opakované snahy o vyřazení koní z dotačních možností jako zcela neodůvodněné, protože se jedná o hospodářská zvířata, jejich chov úzce navazuje na obhospodařování zemědělské půdy a diverzifikační zemědělské aktivity, které na sebe vážou mnoho pracovních příležitostí, a neexistují žádné důvody pro to, aby byli chovatelé koní jakkoliv diskriminováni. Tento návrh jde proti zájmům a potřebám venkova a nemá absolutně žádnou logiku.

V aktuálním znění pravidel došlo k omezení přijatelnosti u chovu koní pouze na tři chladnokrevná plemena, která tvoří jen necelých 5 % populace koní v České republice. Kancelář ministra odůvodnila svůj návrh na vyřazení všech ostatních koní tím, že by se jednalo o podporu zájmových činností, které nemají nic společného se zemědělskou produkcí! Jako by se snad 95 % koní nepáslo na pastvinách, nebylo krmeno senem a jadrnými krmivy vypěstovanými na loukách a polích a jejich hnůj se nijak nevyužíval v zemědělství. Navíc nelze rozhodně tažné koně pro práci v lese, což jsou podle návrhu jediní koně, na které by mělo být legální brát investiční dotace, vytřídit pouze na základě plemenné příslušnosti – v lese či na polích mohou pracovat i koně jiných plemen nebo kříženci bez plemenné příslušnosti.

Považujeme tuto změnu, která navíc byla zapracována do finální verze nestandardním způsobem, na který již nebylo možné reagovat, za velmi nespravedlivou a požadujeme, aby byli koně neprodleně a v plném rozsahu zařazeni mezi způsobilá zvířata a bylo už konečně zanecháno snah o jejich vyřazení z dotačních příležitostí.

Převzato z Asociace soukromého zemědělství ČR (asz.cz)

Ing. Veronika Jenikovská, tajemnice ASZ ČR