Stanovy spolku ZDE
Jednací řád ZDE
Kárný řád ZDE
Rozhodnutí MZe o UCHS ZDE
Přihláška do spolku ZDE
Kontakty ZDE