Přehlídka plemenných hřebců 2016 - katalog

Prosíme všechny majitele přihlášených hřebců, kteří se účastní přehlídky, aby zaslali kvalitní fotografie hřebce v zootechnickém postoji + hlava z profilu + případně další libovolnou fotku na email: info@irishcob.cz 

A to do termínu 14.2.2016.

Dále majitele hřebců informujeme o skutečnosti, že Valná hromada rozhodla o tom, aby poplatek ve výši 500,--Kč za představeného hřebce, byl dobrovolně nevratný (pokud se majitel hřebce rozhodne, že poplatek chce vrátit dle již zaslaných propozic, bude mu samozřejmě navrácen). Tato částka bude sloužit, na pronájem prostorů a k prezentaci hřebců v katalogu.