JAK VYSTAVIT PRŮKAZ PRO HŘÍBĚ 

1)    Matka hříběte musí být zapsána v  plemenné knize ICS CZ.

Jak toho dosáhnout?
a) Matka je zapsána (absolvovala svod u ICS CZ) - stačí zaslat formulář "Registrace hříběte"

b) Matka je zapsána v hlavním oddílu sesterské zahraniční PK ICS  (ve věku 3 let či starší získala Premii u některé sesterské zahraniční ICS a to do 31.12.2019. Pak ICS CZ přebírá Premii ze zahraničního svodu. V opačném případě neplatí vyjimka RPK ICS CZ a s klisnou je třeba pro získání Premie absolvovat svod u ICS CZ
Je třeba doložit originál zootechnického osvědčení (část I+II), kopii svodového listu, dále vyplňte formulář „Žádost o registraci/zápis do PK IC“ (online formulář ZDE).

c
) Matka je zapsána v pomocném oddílu  (BASIC) sesterské zahraniční PK ICS  (ve věku 3 let či starší získala Premii u některé sesterské zahraniční ICS) - pozor, platí pouze za předpokladu, že svod u zahraniční PK byl absolvován do 31.12.2019, v opačném případě neplatí vyjimka RPK ICS CZ a s klisnou je třeba absolvovat svod u ICS CZ.
Pokud klisna náležitosti splňuje, je třeba doložit kopii svodového listu, vyplnit formulář „Žádost o registraci/zápis do PK IC“ (online formulář ZDE).

d) Matka je zapsána v hlavním oddílu sesterské zahraniční PK ICS, nemá premii.  Pošlete nám oskenovaný průkaz, originál zootechnického osvědčení (část I+II), a formulář „žádost o registraci/zápis do PK IC“ (online formulář ZDE) - další okolnosti budeme řešit individuálně

c) Matka není zapsána v žádné PK ICS.  V takovém případě hříbě nelze zapsat jako Irish Cob. Pokud jste přesvědčeni, že klisna splňuje požadavky na registraci do PK IC, kontaktujte RPK ICS CZ na mailu irishcob@irishcob.cz či tel. 777 66 46 36. Nejjednodušší řešení je ale dostavit se s klisnou a hříbětem na svod, kde můžeme provést zápis matky do PK ICS CZ včetně vyřízení všeho potřebného k vystavení průkazu hříběte.

2)    Vždy musíte doložit platný připouštěcí lístek!
Připouštěcí lístek Vám vystaví majitel hřebce

POZOR! Vždy se před připuštěním klisny přesvědčte, že hřebec vlastní oprávnění k plemenitbě pro daný rok!!!
Pokud máte klisnu připuštěnou zahraničním hřebcem, je třeba doložit připouštěcí lístek ze zahraničí + zootechnické osvědčení hřebce dle Nařízení 2016/1012 EU

 3)    Do 30 dnů od narození hříběte zaregistrujte u PK tuto skutečnost pomocí tohoto formuláře:
 online formulář na webu www.irishcob.cz 

4)    Hříbě musí být načipováno, popsáno – úkon provede oprávněná osoba - smluvní partner ICCR.  Nevolejte prosím pracovníky Equiservisu ani veterináře, nejsou oprávněni čipovat IC!
Většina čipování hříbat se provádí koncem léta, buďte prosím trpěliví, budeme Vás kontaktovat, dohodneme se na termínu. 

5)    Hříbě musí mít ověřený původ (DNA) – odběr vzorků zajistí oprávněná osoba provádějící označení hříběte.  Tato potvrdí totožnost hříběte, zašle také vzorek do laboratoře. Vám přijde online faktura, kterou neprodleně uhradíte a následně výsledky (DNA typ, ověření původu).
Pokud matka hříběte nemá dosud stanovený DNA typ, je nutné odebrat vzorek DNA i u ní.

Žádanku na odběr DNA naleznete ZDE.

6)    3 fotografie hříběte – zleva, zprava a zepředu. Úkon zpravidla provádí oprávněná osoba při čipování hříběte. Pokud toto není technicky možné, fotografie je povinnen zajistit a zaslat chovatel hříběte na e-mail irishcob@irishcob.cz
Vzor jak mají fotografie vypadat, najdete ZDE. Bez fotografií NELZE průkaz vystavit 
POZOR! Přílohy do e-mailu nesmí překročit limit 15 MB, jinak je nutné poslat přílohy dvě.

V případě, že potřebujete jakékoliv dokumenty zaslat jinak než e-mailem, využívejte ideálně služeb Zásilkovny!!! Pokud budete cokoliv poslílat poštou, prosíme obyčejným dopisem, ne doporučeně!!! ) 
Zasílací adresa:  Michaela Kvisová, ICS CZ, Částkov 4, 538 21 Slatiňany

    NEBO 

    7)    Další možností je s hříbětem i jeho matkou přijet na svod– tam vše vyřešíme na místě, včetně čipování, odběru DNA a fotografií. 

    Hříbata musí mít průkaz koně vyřízený před opuštěním hospodářstvív němž se hříbě narodilo, nejpozději však do 12 měsíců od data narození. V případě, že tento termín nebude dodržen, bude dle platné legislativy vystaven rovnou duplikát průkazu koně a finančně bude vše mnohem dražší!! 

     Poplatky spojené s označením hříběte, vystavením průkazu koně atd. najdete v sazebníku ZDE. Po zhotovení průkazu jej zašleme na Vaši adresu a to buď po platbě předem, nebo na dobírku.

    Opravněné osobě, která provádí označení hříběte, se na místě hradí cestovné ve výši 600 Kč (paušál), částka platí pouze v případě, že je registrace provedena do 31.7. daného roku. V případě pozdější registrace bude hrazeno cestovné  dle sazebníku oprávěné osoby provádějící čipování, max 9 Kč/km.