JAK VYSTAVIT PRŮKAZ PRO HŘÍBĚ 
U IRISH COB STUDBOOK CZECHIA (ICS CZ) ? 

1)    Matka hříběte musí být zapsána v  plemenné knize ICS CZ.


Jak toho dosáhnout? 


a) 
Matka je již zapsána v jiné zahraniční PK ICS a v dospělém věku prošla svodem ICS.V takovém případě udělejte kopii průkazu klisny, kopii svodového listu, vyplňte formulář „žádost o registraci/zápis do PK IC“ (online formulář ZDE).


b) 
Matka má průkaz ICS, ale nebyla na svodu. Pošlete nám oskenovaný průkaz a formulář „žádost o registraci/zápis do PK IC“ (online formulář ZDE)

c) Matka není zapsána v žádné PK ICS= v takovém případě hříbě nelze zapsat jako Irish Cob. Pokud jste přesvědčeni, že klisna splňuje požadavky na registraci do PK IC, kontaktujte RPK ICS CZ na mailu irishcob@irishcob.cz či tel. 777 66 46 36. Nejjednodušší řešení je ale dostavit se s klisnou a hříbětem na svod, kde můžeme provést zápis matky do PK ICS CZ včetně vyřízení všeho potřebného k vystavení průkazu hříběte.


Nebojte se, zápisem klisny do další PK nepřijdete o zápis, který klisna již absolvovala v jiné PK. Budete si ale moci vybrat, z které PK si necháte vystavit pro hříbě průkaz.

2)    Majitel hřebce Vám musí vystavit český připouštěcí lístek. POZOR! 
Povinnost vystavovat český připouštěcí lístek vzniká i když plemeník má licenci pouze pro zahraniční PK! 
Požadujte tedy vždy od majitele hřebce český připouštěcí lístek – modrou a zelenou část! 

 

3)    Do 3 týdnů po narození hříběte nahlaste jeho narození smluvnímu partnerovi ASCHK – oprávněné osobě. Seznam oprávněných osob včetně kontaktů najdete níže.  (není třeba spěchat a hlásit hned druhý den) 
– k tomu můžete využít online formulář na webu www.irishcob.cz nebo zašlete modrou část připouštěcího lístku – „Hlášenka o narození hříběte“ oprávněné osobě mailem nebo poštou nebo se domluvte na postupu telefonicky.
V případě, že očekáváte narození více hříbat, nahlaste všechna hříbata až po narození posledního. Doporučujeme využívat primárně první dva kontakty uvedené níže v tabulce.

4)    Hříbě musí být načipováno  a popsáno – úkon provede oprávněná osoba dle bodu 3, v termínu do 28 dnů od nahlášení narození hříběte (či dle dohody). Oprávněná osoba na místě ponechává vyplněnou zelenou část připouštěcího lístku – „Žádost o vystavení průkazu“!

5)    Hříbě musí mít ověřený původ (DNA) – odběr vzorků si ideálně zajistěte se svým veterinářem nebo s oprávněnou osobou provádějící označení hříběte, kteří odběr potvrdí a zašlete do laboratoře. Jako člen ICCR máte nárok na slevu 10 % v laboratoři Genomia – www.genomia.cz, objednávku můžete učinit online (stanovení genetického typu koně a ověření původu). Výsledky Vám přijdou poštou či mailem.
V případě, že jste v minulosti využívali služeb ICS NL a nemáte v rukou DNA typ Vašich koní, napište mail na  
info@irishcob.cz , DNA Vám pomůžeme ověřit. 

Žádanku na odběr DNA naleznete ZDE.

6)    Vyfotografujte hříbě – digitální fotografie zleva, zprava a zepředu. Fotografie musí být jasně identifikovatelné = označeny jménem koně. Fotografie odesíláte spolu s ostatními dokumenty mailem.
Vzor jak mají fotografie vypadat, najdete ZDE. Bez fotografií NELZE vystavit průkaz!! 

  

7)    Naskenované dokumenty a fotografie odešlete mailem na irishcob@irishcob.cz a bezpodmínečně i následně poštou (obyčejným dopisem, ne doporučeně!!! ) 
na adresu Michaela Kvisová, ICS CZ, Částkov 4, 538 21 Slatiňany

POZOR! Přílohy nesmí překročit limit 15 MB, jinak je nutné poslat přílohy dvě.

 

  • Žádost o vystavení průkazu vyplněnou oprávněnou osobou, která provedla označení hříběte (zelená část připouštěcího lístku)
  • DNA, ověření původu
  • 3 fotografie (pouze mailem)

 

NEBO 

8)    Další možností je s hříbětem i jeho matkou přijet na podzimní svod – tam vše vyřešíme na místě, včetně čipování, odběru DNA a fotografií.  

Hříbata musí mít průkaz koně vyřízený před opuštěním hospodářstvív němž se hříbě narodilo, nejpozději však do 12 měsíců od data narození. V případě, že tento termín nebude dodržen, bude vystaven rovnou duplikát průkazu koně a finančně bude vše mnohem dražší!! 

 

Poplatky spojené s označením hříběte, vystavením průkazu koně a vystavení potvrzení o původu koně:

 

Vystavení průkazu do 1 roku

Vystavení průkazu po 1 roce

Řádný člen ICCR 800,- Kč

Řádný člen ICCR 1100,- Kč

Nečlen ICCR 1600,-

Nečlen ICCR 2600,-

 

Stanovení DNA typu + ověření rodičovství
Cena dle zvolené laboratoře, obvykle cca 1000 Kč. 


Poplatky spojené s označením hříběte, vydáním průkazu a potvrzením původu hříběte
 zaplatíte formou dobírky při obdržení průkazu pro hříbě.


Kontakty: 

 

Oprávněnou osobu si vyberte z níže uvedených kontaktů. Doporučujeme volit dle uvedeného okresu: 

 

Seznam oprávněných osob provádějící označovaná a evidenci koní

PRO EVIDENCI IRSKÝCH COBŮ VYUŽÍVEJTE PRIMÁRNĚ TYTO DVA KONTAKTY:
Na místě nebudete platit žádné poplatky, budete hradit až průkaz.

Jméno a příjmení

Adresa

Kontakt 

Region

MVDr. Jindřich Müller

Mnětice 126, Pardubice, 530 02

603 579 583  ercjindrich@seznam.cz

 

Čechy

MVDr. Pavel Havelka

Zálesná Zhoř 33, 664 84

603 539 455 - email: horses@volny.cz

Morava

Pro evidenci můžete využít i následujících kontaktů dle seznamu ZDE, ale zde již budete platit cestovné přímo na místě dle platného sazebníku, max. 9 Kč/km 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.