Zde naleznete návrh ŠP a ŘPK ICS CZ, který byl předán ke schválení MZe. Tento ŠP a ŘPK vstoupí v platnost dnem schválení Mze.