Sazebník poplatků ZDE
Plemenná kniha online ASCHKUEK
Řád plemenné knihy, finanční řád ZDE
Šlechtitelský program ZDE
Zkušební řád ZDE
Přílohy ŠP, ZŘ ZDE
Kontakty ZDE