Odesláním přihlášky souhlasím s tím, že: V případě veřejných svodů a výstav platí: Omluvení účasti na akci 30 a více dnů před jejím zahájením mi bude vráceno 50% uhrazeného poplatku; při zrušení účasti na akci ve lhůtě kratší než 30 dnů před jejím zahájením není nárok na vrácení uhrazených poplatků. Pokud bude svod či výstava v důsledku vyšší moci organizátorem zrušena, budou uhrazené poplatky vráceny v plné výši. V případě domácích svodů platí: omluvení účasti na domácím svodu před smluvením termínu s hodnotitelem, mi bude vráceno 100% poplatku; zrušení účasti na domácím svodu 30 a více dnů před smluveným termínem mi bude vráceno 90% poplatku; zrušení účasti na domácím svodu ve lhůtě kratší než 30 dnů před smluveným termínem mi bude vráceno 75% poplatku. Za řádnou omluvu se považuje elektronická zpráva zaslaná na e-mailovou adresu info@irishcob.cz.