Veterinární přejímka koní na svodu v Nesměni bude od 8:30 do 9:30 hodin!!!

Všichni koně, přihlášení na svod se musí v tomto čase zúčastnit veterinární přejímky!!