Informace pro majitele irských cobů i ostatních plemen klisen:
Hřebci Angelo von Grafschafter Tinkerhof byla odebrána licence. Jeho majitel, paní Kristýna Sejpková (statek Vrbice) zfalšovala cetifikát výsledku testu PSSM1 tohoto hřebce.
Žádáme všechny majitele klisen, které jsou tímto hřebcem připuštěné, aby neprodleně kontaktovali vedení ICCR, z.s. (info@irishcob.cz)
Zároveň informujeme, že tento hřebec již nevlastní licenci k plemenitbě.
Přílohy
- originální a zfalšovaný certifikát PSSM1 hřebce Angelo z laboratoře Genomia z roku 2017
- originál certifikátu PSSM1 z laboratoře Animal Genetic z roku 2014
- rozhodnutí plemenné knihy ICS NL o odebrání licentace hřebce
Kárné řízení revizní komise ICCR, z.s. v dané věci
- PrtScr jednoho z lživých inzerátů Kristýna Sejpkové