Srdečně Vás zveme na členskou schůzi ICCR, z.s., která se koná dne 4. února 2017

Zároveň Vás tímto zveme na přednášku na téma "Standard irského coba aneb jak vypadá pravý irský cob", která se bude konat ve stejný den, na stejném místě po ukončení členské schůze. Tato přednáška je volně přístupná i nečlenům ICCR, z.s.

Prosíme ty z Vás, kteří plánují účast na členské schůzi nebo následné přednášce o potvrzení účasti (info@irishcob.cz), kvůli rezervaci prostor.

POZVÁNKA

na řádnou členskou schůzi ICCR, z.s.

neděle, 4.2.2018 v 11:00 hodin Horse Club Restaurant, U Šajby 194, 251 62 Svojetice

 

 

V případě, že se v daném čase nesejde nadpoloviční většina členů ICCR z.s., bude se dne 4.2.2018 od 12:00 hodin konat náhradní členská schůze,

s nezměněným programem. V takovém případě je členská schůze usnášeníschopná v počtu přítomných členů.

         Program členské schůze :

 

  1. Zpráva předsednictva o činnosti ICCR, z.s. za rok 2017 (Kvisová)
  2. Úprava stanov – usnášeníschopnost ČS (Jarešová)
  3. Schválení účetní závěrky za rok 2017 (Svobodová)
  4. Schválení výše členských příspěvků na rok 2019 (Jarešová)
  5. Zpráva revizní komise (Sojková)
  6. Volba delegátů na členskou schůzi ASCHK 2018
  7. Svody 2018 (Jarešová)
  8. Různé (kurzy, propagační materiály, apod.)