POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
IRISH COB THE CZECH REPUBLIC
  www.irishcob.cz

Dne: 30. března 2014
Místo konání: Motel a restaurace U Krbu, Vídeňská 360, Vestec u Prahy, 252 42
                         49°59'24.962"N, 14°29'25.482"E
Čas: 11:00

Program:

1)       Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

2)       Shrnutí činnosti ICCR v roce 2013 (Kovářová)

3)       Zpráva o stavu pokladny (Svobodová)

4)       Genetické onemocnění koní – PSSM (Polysaccharide Storage Myopathy )
reálný problém v chovu irských cobů
 - přednáška o Polysaccharide Storage Myopathy  (MVDr. Zásmětová)
 
- možnosti testování koní na PSSM,  sběr vzorků, cena  (Kvisová)

5)       Volba volební komise

6)        Doplňovací volby výboru, volba revizní komise

7)       Svody 2014 (Kovářová)

  • Organizace lokálních svodů, podmínky
  • Hlavní svod, uchovňování hřebců, jezdecký test, vozatajský test

8)       Info z PK Nederland a situace ohledně mateřské plemenné knihy  (Kovářová,  Kvisová)

9)       Nově vznikající databáze českých irských cobů registrovaných v ICS NL - pedigree on line (Kvisová, Hlaváčová, Živníčková)

10)   Řešení dostupnosti DNA markerů hřebců pro české registry (Kovářová, Kvisová)

11)   Nabídka pořádání semináře či víkendové akce na témata:

  • Korektní předvedení koní
  • Základy vozatajství
  • Základy drezúry
  • Přirozená komunikace
  • Westernové ježdění
    (prosíme členy o součinnost – o který seminář jevíte největší zájem, návrhy lektorů a lokality, kde akci uspořádat)

12)   Různé

13)   Ukončení

Pořadí jednotlivých bodů se může měnit, hlavně v závislosti na důležité přednášce MVDr. Zásmětové.
Akce se koná v restauraci, obědy lze podávat na místě.

Srdečně jsou zváni i Vaši přátelé, spolupracovníci a známí, kteří chovají irské coby a které by probíraná témata mohla zajímat.

 

 výbor ICCR