POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 
IRISH COB THE CZECH REPUBLIC
  www.irishcob.cz

 

Dne: 31. ledna 2015
Místo konání: Motel a restaurace U Krbu, Vídeňská 360, Vestec u Prahy, 252 42 
                         49°59'24.962"N, 14°29'25.482"E

 

Program:

 

1) Zpráva o činnosti v uplynulém roce, shrnutí činnosti za poslední volební období (Kovářová, Kvisová)

2) Schválení nových stanov Irish Cob the Czech Republic dle novely zákona o sdružování občanů

3) Volba Volební a návrhové komise

4) Volba předsednictva (předseda, místopředseda, pokladník)

5) Volba členů rady ICCR

6) Volba revizní komise

7) Přednáška CPL – chronický progresivní lymphoedém aneb problémy s rousy

8) Jarní přehlídka plemenných hřebců , svody + plán činnosti na rok 2015

9) Diskuze, různé

 

Vzhledem k tomu, že na programu Členské schůze je schvalování stanov, je třeba přítomnosti nadpoloviční většiny členů! Prosíme Vás tedy, abyste si udělali čas a členské schůze se zúčastnili. V případě, že se nemůžete zúčastnit, máte právo dát plnou moc (v příloze) jakémukoliv jinému členovi ICCR. Každý člen ICCR může disponovat pouze jednou plnou mocí od jiného člena ICCR!

 

Plná moc ke stažení ZDE

 

V případě, že se v daném čase nesejde nadpoloviční většina členů ICCR, bude se dne 31.1.2015 od 14:00 hodin konat náhradní Valná hromada, s nezměněným programem. V takovém případě ke schválení nových stanov je třeba nadpoloviční většina přítomných členů.

 

Těšíme se na Vaši účast!

 

 

Výbor ICCR