Svod 2016

Sponzoři: 

Profiequis jezdecké potřeby

Irish Cob of the Paradise 

pí. Skalická