Zveme všechny milovníky a příznivce irských cobů, majitelé koňských slečen obzvláště, na druhou samostatnou přehlídku plemenných hřebců irského coba v České republice. Přijďte se pokochat koňskou krásou a vybrat si otce pro své budoucí hříbátko!

Pro majitele hřebců - přehlídky se může zúčastnit plemenný hřebec irského coba, který má platnou licenci pro rok 2016. Není podstatné která plemenná kniha irského coba mu licenci přidělila.


Přihlášky prosím na mail info@irishcob.cz do 31.1.2016

Přihláška ke stažení