VÝSTAVY

Kategorie

 1. Hříbata (rok narození = rok výstavy)
 2. Mladé klisny (od 1 do 2 let věku včetně, rozhodné datum je ročník narození)
 3. Mladí hřebci a valaši (od 1 do 2 let věku včetně,rozhodné datum je ročník narození)
 4. Dospělé klisny (3 roky a starší rozhodné datum je ročník narození)
 5. Dospělí hřebci (3 roky a starší rozhodné datum je ročník narození)
 6. Dospělí valaši (3 roky a starší rozhodné datum je ročník narození)

Udělované tituly

(tituly nejsou nárokové)

  • Vítěz kategorie - uděluje rozhodčí vždy nejlepšímu z dané kategorie 
  • Nejlepší mladý Irish Cob výstavy - Uděluje se nejlepšímu z koní napříč kategoriemi 1-3.

 • Vítěz výstavy Irish Cob - Uděluje se nejlepšímu z koní napříč kategoriemi 4-6.

Speciální divácká cena 

 • Nejsympatičtější Irish Cob - Tzv. cena diváků - Uděluje se na základě hlasování diváků v průběhu výstavy napříč všemi kategoriemi.

Průběh výstavy

 1. Koně nastupují na předvadiště společně celá kategorie dle pořadových čísel seřazeni vždy od nejmladšího po nejstaršího. Hříbata mohou, ale nemusí nastupovat společně s matkou. Hříbata pod matkou musí mít svého vlastního vodiče.
 2. Všichni jedinci z dané kategorie přichází na předvadiště a krokem obchází předvadiště.
 3. Na výzvu rozhodčího jsou od předem určeného bodu všichni koně postaveni do zootechnického postoje jeden vedle druhého.
 4. Rozhodčí obchází jednoho koně po druhém. Každého koně jednotlivě vyzve k předvedení klusu kolem předvadiště a pak návrat zpět do zootechnického postoje.
 5. Po samostatném předvedení všech koní v kategorii pokračují všichni opět krokem kolem celého předvadiště. Rozhodčí může v tuto chvíli libovolně upravit pořadí v jakém koně vychází.
 6. Rozhodčí může všechny hromadně vyzvat ke klusu, zohlední přitom dostatek prostoru a bezpečnost na předvadišti.
 7. Následně jsou všichni zastaveni a koně jsou dle pořadí, které určí rozhodčí zváni doprostřed předvadiště a veřejně okomentováni. Zejména jsou vyzdviženy jejich exteriérové či povahové kvality. Na pokyn rozhodčího pak koně jeden po druhém opouští předvadiště.
 8. Ve chvíli kdy v předvadišti zbývají 3 nejlepší v dané kategorii, mohou být opět hromadně vyzváni ke klusu. Následně jsou tito okomentováni, a rozhodčí vybere nejlepšího, případně druhého nejlepšího v kategorii. Druhý nejlepší se určuje pouze v dospělých kategoriích (4-6). Vítěz kategorie je dekorován.
 9. Vítěz kategorie, případně druhý nejlepší zůstávají poblíž předvadiště do skončení výstavy.
 10. Po skončení kategorií 1-3  se vrací na předvadiště 3 vítězové těchto kategorií a z nich je vyhlášen a dekorován Nejlepší mladý Irish Cob.
 11. Nejlepší mladý na pokyn komentátora předvede dekorován “vítězné kolečko” v klusu.
 12. Pokračují dospělé kategorie.
 13. Po skončení kategorií 4-6 se na předvadiště vrací 6 koní (vítězové a druzí nejlepší v kategorii 4-6). Z těchto je vyhlášen a dekorován Šampion výstavy.
 14. Vítěz výstavy na pokyn komentátora předvedou dekorováni “vítězné kolečko” v klusu.

Speciální divácká cena - průběh

O speciální diváckou cenu se automaticky uchází všichni účastníci výstavy. Mezi všechny diváky a přihlížející jsou na začátku výstavy rozdány hlasovací lístky. Hlasování probíhá od začátku výstavy do skončení kategorie 6. Následně jsou hlasovací lístky pořadatelem vybrány.

Každý hlasující divák vybere 3 své favority a přidělí jim body. Podrobnosti budou uvedeny na hlasovacím lístku. Kůň s nejlepším bodovým skóre od diváků získává titul Nejsympatičtější Irish Cob. Vyhlášení proběhne na závěr výstavy po skončení soutěží.

Obecné podmínky

Věk koně - rozhodné datum pro zařazení do patřičné věkové kategorie je ročník narození.

Nárokovost titulů - Vítězství v soutěžích, udělované tituly a vítězství v jednotlivých kategoriích nejsou nároková. Pravomoc udělit či neudělit titul v dané kategorii či soutěži náleží rozhodčímu.

Rozhodčí - Rozhodčího výstavy navrhuje RPK ICCR a jmenuje Předsednictvo ICCR. Na každé výstavě je přítomen minimálně jeden rozhodčí, v případě, že jsou na výstavě rozhodčí dva, je předem definováno, který z rozhodčích je hlavní a který pomocný.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.