0 Kč

VÝSTAVY

Hřebci jsou předvádění na udidle.

Mladí koně, klisny a valaši na ohlávce.

Speciální výstava

Kategorie

 1. Hříbata (rok narození = rok výstavy, ročník narození 2022)
 2. Mladé klisny (rozhodné datum je ročník narození, ročník narození 2021, 2020)
 3. Mladí hřebci a valaši (rozhodné datum je ročník narození, ročník narození 2021, 2020)
 4. Dospělé klisny (3 roky a starší rozhodné datum je ročník narození)
 5. Dospělí hřebci (3 roky a starší rozhodné datum je ročník narození)
 6. Dospělí valaši (3 roky a starší rozhodné datum je ročník narození)

Udělované tituly (tituly nejsou nárokové)

 • Vítěz kategorie - uděluje rozhodčí vždy nejlepšímu z dané kategorie
 • Nejlepší mladý Irish Cob Speciální výstavy - Uděluje se nejlepšímu z koní napříč kategoriemi 1-3.
 • Vítěz Speciální výstavy Irish Cob - Uděluje se nejlepšímu z koní napříč kategoriemi 4-6.

Speciální divácká cena 

 • Nejsympatičtější Irish Cob - Tzv. cena diváků - Uděluje se na základě hlasování diváků v průběhu výstavy napříč všemi kategoriemi.Soutěže

Mladý vystavovatel

 • Kategorie 0-6 let
 • Kategorie 6-9 let

Průběh výstavy

 1. Koně nastupují na předvadiště společně celá kategorie dle pořadových čísel, seřazeni vždy od nejmladšího po nejstaršího. Hříbata mohou, ale nemusí, nastupovat společně s matkou. Hříbata pod matkou musí mít svého vlastního vodiče.
 2. Všichni jedinci z dané kategorie přichází na předvadiště a krokem obchází předvadiště.
 3. Na výzvu rozhodčího jsou od předem určeného bodu všichni koně postaveni do zootechnického postoje jeden vedle druhého.
 4. Jednotliví koně jsou rozhodčím zváni doprostřed předvadiště k předvedení klusu a veřejně okomentováni. Zejména jsou vyzdviženy jejich exteriérové či povahové kvality. Na pokyn rozhodčího se pak vrací zpět mezi ostatní.
 5. Po samostatném předvedení všech koní v kategorii pokračují všichni opět krokem kolem celého předvadiště. Rozhodčí může v tuto chvíli libovolně upravit pořadí v jakém koně vychází.
 6. Rozhodčí může všechny hromadně vyzvat ke klusu, zohlední přitom dostatek prostoru a bezpečnost na předvadišti.
 7. Následně jsou všichni zastaveni a ti nejlepší jsou pozvání doprostřed předvadiště. Z nich je vybrán vítěz kategorie. Vítěz kategorie je dekorován.
 8. Vítěz kategorie zůstává poblíž předvadiště do vyhlášení nejlepšího mladého/vítěze Speciální výstavy.
 9. Po skončení kategorií 1-3 se na předvadiště vrací vítězové v kategoriích 1-3. Z těchto je vyhlášen a dekorován Nejlepší mladý.
 10. Dekorovaný nejlepší mladý na pokyn komentátora předvede “vítězné kolečko” v klusu.
 11. Pokračují obdobným způsobem dospělé kategorie.
 12. Po skončení kategorií 4-6 se na předvadiště vrací 3 koně (vítězové v kategoriích 4-6). Z těchto je vyhlášen a dekorován Vítěz Speciální výstavy Irish Cob.
 13. Vítěz Speciální výstavy na pokyn komentátora předvede dekorován “vítězné kolečko” v klusu.

Průběh soutěží

Mladý vystavovatel - průběh

Mladí vystavovatelé nastoupí hromadně v rámci své kategorie do předvadiště.

Po samostatném předvedení pokračují všichni opět krokem kolem celého předvadiště. Rozhodčí může v tuto chvíli libovolně upravit pořadí v jakém mladí vystavovatelé vychází.

Rozhodčí může všechny hromadně vyzvat ke klusu, zohlední přitom dostatek prostoru a bezpečnost na předvadišti.

Následně jsou všichni zastaveni a ti nejlepší jsou pozvání doprostřed předvadiště. Z nich je vybrán vítěz kategorie. Vítěz kategorie je dekorován.

Speciální divácká cena - průběh

O speciální diváckou cenu se automaticky uchází všichni účastníci výstavy. Hlasování proběhne v předem určeném místě.

Každý hlasující divák vybere svého favorita Podrobnosti budou sděleny při akci. Kůň s největším počtem hlasů od diváků získává titul Nejsympatičtější Irish Cob. Vyhlášení proběhne na závěr výstavy po skončení soutěží.

Obecné podmínky

Věk koně - rozhodné datum pro zařazení do patřičné věkové kategorie je ročník narození.

Nárokovost titulů - Vítězství v soutěžích, udělované tituly a vítězství v jednotlivých kategoriích nejsou nároková. Pravomoc udělit či neudělit titul v dané kategorii či soutěži náleží rozhodčímu.

Rozhodčí - Rozhodčího výstavy navrhuje RPK ICCR a jmenuje Předsednictvo ICCR. Na každé výstavě je přítomen minimálně jeden rozhodčí, v případě, že jsou na výstavě rozhodčí dva, je předem definováno, který z rozhodčích je hlavní a který pomocný.
inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.