Plemenná kniha ICS CZ upozorňuje všechny majitele koní, kteří nemají plemennou příslušnost IRISH COB (tj. koně, kteří dle Vašeho názoru splňují standard, ale nejsou zaregistrovaní v žádné plemenné knize ICS, vlastní pouze průkazy jiných PK či jsou zcela bez plemenné příslušnosti) na možnost registrace vašeho koně do ICS CZ.

Taková registrace se Vám vyplatí především pokud:

  • Máte březí klisnu, která nemá plemennou příslušnost a hříběti plánujete vystavovat průkaz ICS CZ.
  • Koupili jste koně z dovozu a nejste si jisti, zda je to Irish Cob.
  • Kůň nemá v průkazu napsáno, že je Irish Cob (POZOR - ani plemena Gypsy Horse, Tinker atd. nejsou automaticky registrováni v ICS CZ)
  • Kůň má průkaz vydaný holandskou NSvT, ve kterém může být napsáno že je Irish Cob. NSvT NENÍ sesterská plemenná kniha ICS, takoví koně nejsou automaticky registrováni v ICS CZ a oprávněná osoba musí před registrací posoudit zda splňují standard PK ICS.

Všichni zájemci o registraci takového koně do ICS CZ nechť kontaktují
plemennou knihu na e-mail irishcob@irishcob.cz do 5.10.2020.

Registrace budou probíhat v souladu s řádem ICS CZ a mateřské plemenné knihy HSI Ireland osobní návštěvou osoby oprávněné k registrování přímo ve vaší stáji. Cena registrace je 1500 Kč za jednoho koně.
Pozor, nejedná se o premiové inspekce! Jedná se o registraci do ICS, která pro vás může být přínosem třeba ve výše vyjmenovaných příkladech.

Registrace není nároková, tj. registrováni budou pouze koně splňující standard Irish Cob.

Zároveň připomínáme všem majitelům irských cobů možnost bezplatného zápisu do ICS CZ pro všechny koně z jiných PK ICS do konce roku 2020 a možnost využít slevu na vystavované certifikáty pro zápis do ICS CZ do konce října 2020!
Po tomto termínu již budou zápisy plně zpoplatněny dle sazebníku ICS CZ (naleznete na webových stránkách www.irishcob.cz).