Na schůzi předsednictva, konané dne 9.12.2018 předsednictvo v souladu s rozhodnutím členské schůze z roku 2017 odsouhlasilo snížení členských příspěvků na rok 2019 na částku 400 Kč.