Srdečně Vás zveme na podzimní svody, které pořádá ICCR v letošním roce poprvé ve spolupráci hned se dvěma plemennými knihami Irish Cob a to ICS CZ a ICS NL. Je čistě na Vás, pod jakou z těchto plemenných knih necháte své koně zapsat, či hodnotit. Svody se konají 26.-28.9.2020.

26.9.2020 - Plemenná kniha ICS CZ – Blahutovice

27.9.2020 - Plemenná kniha ICS CZ – Letiny

28.9.2020 - Plemenná kniha ICS CZ – Jezdecký areál Equus Kinský (Nymburk)


Zároveň nám dovolte informovat Vás o několika důležitých skutečnostech, týkajících se všech letošních svodů s ohledem na koronavirovou situaci v Evropě a zdraví nás všech.

Předsednictvo ICCR rozhodlo, že na všech podzimních svodech bude možné licentovat hřebce, skládat jezdecké a vozatajské zkoušky či trail. 
Snažíme se tak maximálně usnadnit situaci všem chovatelům a omezit cestování s koňmi po republice na nezbytné minimum. 
Žádný z letošních svodů není označen jako hlavní a proto se na žádném ze svodů nebude udělovat titul celkového vítěze pro rok 2020. 
Ostatní tituly obou plemenných knih se udělují tak jako vždy.
RPK ICS CZ rozhodla, že česká PK bude plně akceptovat a započítávat prémie a tituly dosud získané u zahraničních plemenných knih Irish Cob. 
Doporučujeme proto volit svod, který je Vám nejblíže.

Přihlášky a kompletní propozice na všechny svody naleznete níže.

Pozor - 1. uzávěrka je již 5. srpna 2020!!!

Berte prosím na vědomí, že v průběhu následujících měsíců se může stát, že bude některý ze svodů v rámci karanténních opatření vydaných vládou ČR zrušen, nebo bude počet účastníků na svodu limitován.

Po odeslání přihlášky na svod prosím vyčkejte na potvrzení o přijetí přihlášky a zaslání informací k platbě.


Pevně věříme, že se i za daných okolností sejdeme v hojném počtu a těšíme se na Vás.

Tým ICCR z.s.

Přihláška na svod ICS CZ