Srdečně zveme všechny majitele, chovatele, ale i diváckou veřejnost na tradiční jarní přehlídku plemenných hřebců irského coba.

Přehlídka je otevřena všem hřebcům uchovněným v mateřské PK irského coba HSI či jakékoliv dceřinné plemenné knize ICS (např. ICS NL, ICS ČR, ICS Be atd)

Přihlášku na přehlídku najdete zde
Prosíme o bezodkladné vypnění a zaslání zpět dle pokynů na přihlášce uvedených.