Děkujeme! Váš formulář byl úspěšně doručen a převzat.

Tým ICCR z.s.

Pokyny k platbě

Číslo účtu: 2001874788/2010

Variabilní symbol: 99

Částka: 2000Kč

Do poznámky napište jméno žadatele!