POZOR - DŮLEŽITÁ ZPRÁVA PRO VŠECHNY CHOVATELE IRSKÝCH COBŮ!!!

 O tom, že se plemenná kniha ICS Nederland ve spolupráci s naším občanským sdružením Irish Cob the Czech Republic snaží upozorňovat na zásadní problémy ve fungování irské plemenné knihy ICS Ltd., jsme Vás informovali již mnohokrát. V celé věci ale došlo k zásadnímu zvratu.

 Dne 27.3.2013 jsem obdržela informaci od vedení holandské plemenné knihy ICS Nederland, se kterou dlouhodobě spolupracujeme, že irská plemenná kniha ICS Ltd. přišla v listopadu 2012 o povolení vést plemennou knihu, vydávat passporty, průkazy původu koní a registrovat koně nové.  Proto se mně a dalším chovatelům, kteří v roce 2009 nechali své koně registrované v největší a velmi profesionálně fungující plemenné knize ICS Nederland pouze potvrzuje to, co jsme tušili už dávno.

Hospodaření a činnost, kterou odvádělo vedení ICS Ltd. ve většině případů nesplňovaly celoevropské standardy. V listopadu 2012 odebralo irské ministerstvo zemědělství ICS Ltd. veškerá práva spojená s registrací a evidencí irských cobů a jejich původu. Zde je nutné zmínit fakt, že česká plemenná kniha Irského coba se od začátku vzniku zaštitovala právě touto plemennou knihou a počtem koní v ní registrovaných. Po zrušení plemenné knihy ICS Ltd. tedy česká plemenná kniha nadále funguje jako organizace, kde je podle veřejně dostupných zdrojů registrováno pouze 72 koní. Pro srovnání, ICS Nederland v tuto chvíli registruje více než 8 500 irských cobů.

 S ohledem na vzniklou situaci jsme zaslali dotaz  vedení Asociace chovatelů koní ohledně dalšího fungování české plemenné knihy. Odpovědi se nám dostalo téměř okamžitě. Celá záležitost se bude řešit na schůzi prezidia ASCHK ČR.

 V případě že Vás zajímají další podrobnosti, neváhejte mne kontaktovat - barbora.kovarova@unicornuniverse.eu

Barbora Kovářová, předsedkyně ICCR