Pro účast na svodu nebo výstavě je třeba mít:

Povinná vakcinace a vyšetření

Musí být splněny následující podmínky:

a) kůň byl vakcinován proti influenze koní (chřipce koní) dle vakcinačního schématu daného výrobcem vakcíny a musí být v imunitě. Poslední vakcinace musí být provedena nejpozději 7 dní před konáním svodu,

b) kůň starší 12 měsíců byl laboratorně vyšetřen na infekční anemii koní s negativním výsledkem; toto vyšetření nesmí být starší 12 měsíců.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.