VOZATAJSKÉ SOUSTŘEDĚNÍ S VLADIMÍREM ŠTURSOU

 

Dne 11.9.2021 proběhlo v areálu Novotný Dvůr jednodenní soustředění s velmi zkušeným a úspěšným vozatajem, autorem knihy „Průvodce spřežením“,  panem Vladimírem Štursou. 

Na začátku jsme se seznámili s vozatajskými disciplínami a každý z účastníků si měl položit otázku, co chce doma se svým koněm dělat – zda směřuje spíše k závodní kariéře, nebo má v plánu zařadit vozatajství mezi své hobby. Většina z nás účastníků vyhodnotila, že minimálně prozatím to druhé.

Postupně jsme probrali v rámci teoretické části veškeré potřebné vybavení a podiskutovali na téma - klapky - ano či ne. Během celého dne nám pan Štursa vše podrobně vysvětloval a následně i prakticky ukazoval. Pomocníkem mu při tom byl osmiletý plemenný hřebec irského coba Lord Lancelot from Strachovice. Právě s tímto hřebcem má pan Štursa již několik závodních úspěchů.

Komornější atmosféra nám dovolila si vše osahat a na vlastní kůži vyzkoušet. Lancelota jsme tedy nastrojili a přesunuli se na jízdárnu, kde nám byla vysvětlena práce ze země a na dvou opratích. Opět jsme si všichni mohli probranou teorii ověřit v praxi. Před obědem jsme se zvládli ještě naučit, jak zapřáhnout za koně gumu a jak s takto zapřaženým koněm pracovat.

Po poledním oddechu (jak našem, tak Lancelota) jsme šli zapřáhnout již se vším všudy. Pan Štursa se zaměřil především na vypíchnutí nejčastějších chyb a naopak nás upozornil na vše, co je při práci v zápřeži žádoucí a důležité. Neopomenutelným tématem během celého dne byla bezpečnost práce s koněm.

Závěrem kurzu nám pan Štursa předal otěže a každý jsme si tak mohli nabité znalosti prověřit přímo z kozlíku. Především ovládání koně v kroku a klusu, samozřejmě za odborného dozoru pana Štursy.

Akci jsme v přátelském duchu zakončili debatou ve stáji, kde nám pan Štursa dlouho a trpělivě odpovídal na naši hromadu otázek. Mnohdy jsme zabředli do diskuze na již velmi konkrétní problematiku práce s našimi koňmi doma.

Ráda bych velmi oběma našim lektorům, jak panu Štursovi i hřebci Lancelotovi, poděkovala za trpělivost s námi začátečníky a předsednictvu ICCR, z.s. za zorganizování tohoto kurzu. Těším se na další společné akce.

 

Pavla Savičová, účastník kurzu