- Do členské sekce byl vložen zápis z jednání členské schůze ze dne 31.1.2016

- Jelikož se náš spolek rozrůstá a každým rokem přibývají noví a noví členové a příznici plemene irský cob, byly členskou schůzí schváleny vnitřní směrnice spolku, ve kterých jsou upřesněna práva a povinnosti členů a kdo a za jakých podmínek může jednat za Irish Cob the Czech republic, z.s.

Znění kárného řádu naleznete zde.

Znění podpisovému řádu naleznete zde.