Zápis/registrace koní do plemenné knihy ICS CZ

  1. Klisna, valach jsou zapsáni v hlavním oddílu sesterské zahraniční PK ICS  (ve věku 3 let či starší získal/a Premii u některé sesterské zahraniční ICS a to do 31.12.2019. Pak ICS CZ přebírá Premii ze zahraničního svodu. V opačném případě neplatí vyjimka RPK ICS CZ a s klisnou/valachem je třeba pro získání Premie absolvovat svod u ICS CZ
    Je třeba doložit originál zootechnického osvědčení (část I+II), kopii svodového listu, dále vyplňte formulář „Žádost o registraci/zápis do PK IC“ (online formulář ZDE).

  2. Klisna, valach je zapsán/a v pomocném oddílu  (BASIC) sesterské zahraniční PK ICS  (ve věku 3 let či starší získal/a Premii u některé sesterské zahraniční ICS) - pozor, platí pouze za předpokladu, že svod u zahraniční PK byl absolvován do 31.12.2019, v opačném případě neplatí vyjimka RPK ICS CZ a s klisnou, valachem je třeba absolvovat svod u ICS CZ.
    Pokud klisna, valach náležitosti splňuje, je třeba doložit kopii svodového listu, vyplnit formulář „Žádost o registraci/zápis do PK IC“ (online formulář ZDE).

  3. Klisna, valach je zapsán/a v hlavním oddílu sesterské zahraniční PK ICS, nemá premii.  Pošlete nám oskenovaný průkaz, originál zootechnického osvědčení (část I+II), a formulář „žádost o registraci/zápis do PK IC“ (online formulář ZDE) - další okolnosti budeme řešit individuálně.

    K zápisu je nutné vždy zaslat také 3 fotografie Vašeho koně – zleva, zprava, zepředu (vzor jak mají fotografie vypadat, najdete ZDE)

  4. Klisna/hřebec/valach nejsou zapsáni/zaregistrováni v žádné PK IC, ale jste přesvědčeni, že Váš kůň splňuje standard plemene Irish Cob, kontaktujte RPK ICS CZ na mailu irishcob@irishcob.cz či tel. 777 66 46 36. Registraci může provést buď hodnotitel určený RPK u Vás doma, nebo přihlásíte koně přímo na svod/premiovou inspekci, kde může být Váš kůň nejen zaregistrován, ale může získat i premii.


POPLATEK ZA ZÁPIS/REGISTRACI JE TŘEBA UHRADIT PŘEDEM!!! 
Kompletní sazebník najdete ZDE. Na e-mail Vám bude zaslaná faktura k úhradě.