ICCR z.s. pořádal již 9. ročník svodu irských cobů  plemenné knihy ICS NL
 
V neděli, dne 27. září, se konal tradiční podzimní svod irských cobů. Je úžasné vědět, že to byl již historicky devátý ročník svodů těchto překrásných koní pod plemennou knihou ICS Nederland na území ČR za přítomnosti zahraničních inspektorů této plemenné knihy, kterou v České republice zastupuje spolek Irish Cob the Czech Republic, který je tradičním pořadatelem těchto svodů. Plemenná kniha ICS NL má pod svými křídly téměř 300 českých koní.
Jako i v loňském roce koně posuzovali inspektorky  Marijke Heijkoop a Anouk Verlouw.
V sobotu, 26. září, se na „rozjezd“ pořádal menší svod ve stáji paní Šikulové ve Vernířovicích na Šumpersku. Zde bylo posuzováno 10 koní. Nejlépe oceněným koněm se zde stala klisna Andrea SD Farm v majetku Hany Šikulové, s krásnými 149,5 body.Od sobotního odpoledne se začali sjíždět koně z celé České republiky do překrásného areálu jezdecké společnosti Nesměň. V letošním roce nás potkala malá komplikace, kterou ale všichni majitelé respektovali a pochopili, v podobě veterinární přejímky před opuštěním přívěsů. Je dobře, že organizační tým i veterináři měli na paměti rizika spojená s šířící se infekční anemií koní a všichni se snažili toto nebezpečí eliminovat.
Většina koní  přijela do areálu v časných ranních hodinách v neděli. O následném koupání, česání, fénování a zkrášlování všeho druhu se tu nebudu rozepisovat. Kdo tyto koně chová, ví, že jsou po většinu roku překvapivě velmi „bezúdržboví“, ale pokud chceme tato hřivnatá a rousnatá stvoření opravdu dokonale připravit na svod, nějakou chvíli to zabere.. Výsledek je pak, ale zcela uchvacující.
Zde bych ráda poděkovala majitelkám jezdeckého areálu Nesměň za úžasné zázemí a trpělivost, kterou měly s desítkami majitelů chtivých mycích boxů, hektolitrů teplé kávy a něčeho teplého do žaludku. Obě zmiňované dámy byly opravdu úžasné a nic pro ně nebyl problém.
Svod začal v dopoledních hodinách a trval až do pozdních odpoledních hodin – konec byl okolo 17 hodiny večerní.  Zúčastnilo se 38 koní, což je  srovnatelné číslo s loňským rokem. Velkým pozitivem je, že letos byla hojně zastoupena omladina v podobě mnoha letošních hříbátek narozených z českých stájí. 
Kvalita koní rok od roku stoupá, je vidět, že čeští chovatelé již pochopili, že ne vše, co je strakaté, je irský cob. 
Další potěšující zprávou je, že mnozí chovatelé již začínají přemýšlet jakého hřebce zvolit jako partnera pro svou klisnu.  Dříve to bývalo často pouze „bude to ten, co je nejbíže demograficky“, nyní již mnozí začínají  hledět i na exterier, přemýšlejí, co jejich klisna potřebuje zlepšit a hledí i na povahové vlastnosti obou rodičů. 
Koně byli rozděleni do 7 kategorií a vítězové jednotlivých kategorií jsou následujícící:
V hojně zastoupené kategorii hříbat si nejvyšší počet bodů odnesla klisnička  Lilly Grey (majitelka Kamila Vidláková) se 148 body. Inspektoři ocenili především vývin klisničky, pohyb a velmi klidný temperament. 
V kategorii ročních hříbat si prvenství odnesla klisnička  Lady Karin From Strachovice (m. Jana Havelková) dosažením 145 bodů. Mezi dvouletky se na prvním místě umístil Lord Lancelot from Strachovice (m. Farma Strachovice) se 147.5 body a bude jistě zajímavé sledovat tohoto mladého nadějného hřebečka v budoucích letech.
Nejhojněji byla zastoupena kategorie klisen, kde se bylo opravdu na co dívat. Z deseti zastoupených klisen jich celých osm získalo krásnou 1. premii! I to svědčí o stoupající kvalitě koní v majetku českých chovatelů.
Prvenství si odnesla velmi typová klisna Rosnakill Raseanne,  majitelky Ivany Tomkové s 151,5 body. 
Pozdní odpoledne patřilo hřebcům. 
Je jistě potěšitelné, že každým rokem přibývají do plemenitby noví mladí hřebci a doufejme, že se osvědčí i následně v plemenitbě. Vzhledem k tomu, že irský cob je v posledních letech v první řadě plemenem pro rekreační ježdění a rodinným koněm, je třeba vybírat do plemenitby nejen jedince exterierově odpovídající co nejvíce standardu, ale i prioritně charakterní otce budoucích hříbat. Kvalitu hřebce nakonec poznáme až na jeho potomstvu.. 
V sekci mladých hřebců, kteří žádali o licenci plemeníka byli tři hřebci, z toho jeden byl vyřazen, dva hřebci licenci získali. Nejvyšší počet bodů mezi tříletými hřebci získal Golden Choice – 148 bodů, v majetku Tomáše Ludvíka. Mezi čtyřletými hřebci měl nejlepší výsledek bílý plemenný hřebec Cream Aladin se 149,5 body v majetku stejného chovatele.
V kategorii dospělých plemeníků si odnesl nejvyšší počet bodů teprve pětiletý  černý hřebec Axel van Tinkerstal Foubert majitelů V. Dřevo a P. Kvis.  Axel  byl zároveň jediným hřebcem, který pokořil 150 bodovou hranici a získal krásných 150,5 bodu. 
Celkovou vítězkou svodu se stala klisna Rosnakill Raseanne,  majitelky Ivany Tomkové. Klisna o svém vítězství přesvědčila rozhodčí především svým charakterem.
Po ukončení svodu ještě několik koní, tak jako každým rokem, skládalo pracovní zkoušky. 
Celé dva dny se nesly v báječné atmosféře, kterou především vytvářeli letití chovatelé, kteří jsou léta nejen kolegy, ale většinou i dobrými přáteli.
 V dalších letech přeji chovatelům i majitelům (a těch  druhých se to týká především) méně nervozity, více nadhledu a jistě si to všichni užijeme  opět báječně. 
Doufáme, že počet zájemců o chov těchto  charakterních a nádherných koní bude mít i nadále, stejně jako doposud, vzrůstající tendenci, stejně jako stále vzrůstající zájem majitelů irských cobů o zařazení jejich koní do zahraniční plemenné knihy. Pro ty, kteří se těší na další akce, si dovoluji připojit předběžné pozvání na 2. jarní přehlídku plemenných hřebců irského coba, která se bude konat pravděpodobně v březnu 2016 a se kterou bude možná spojené i malé překvapení pro diváky. Bližší informace najdete jako vždy na webu spolku Irish Cob the Czech Republic – www.irishcob.cz
Michaela Kvisová
místopředsedkyně ICCR z.s.