Svod se bude konat současně s přehlídkou plemenných hřebců dne 13.dubna 2019

Bližší informace a přihlášky na svod naleznete na titulní stránce.