Zájemci o zápisy klisen/licentace hřebců, dále o registrace/hodnocení hříbat, valachů plemenné knihy ICS v roce 2021 mohou již nyní vyplnit přihlášku zde.

Předběžné termíny vyhlášené RPK ICS CZ:

Sobota, 5. června 2021 - Blahutovice (okr. Novy Jičin) - SVOD + REGIONÁLNÍ SPECIÁLNÍ VÝSTAVA IRISH COB
Sobota  3. července 2021 - Hřebčín Kinský, Sadská (okr. Nymburk) - SVOD + NÁRODNÍ SPECIÁLNÍ VÝSTAVA IRISH COB

Základní účastnický poplatek ZA SVOD (pozor, netýká se výstav):
1. uzávěrka 13.6.2021 .................... člen ICCR 500 Kč , nečlen 600 Kč
2. uzávěrka 20.6.2021 .................... člen ICCR 600 Kč , nečlen 800 Kč
3. uzávěrka 30.6.2021 .................... člen ICCR 700 Kč , nečlen 1200 Kč
Tuto částku uhraďte při vyplnění přihlášky na
účet 2001874788/2010  - jako variabilní symbol uveďte Vaše tel. číslo, které jste uvedli do přihlášky, do zprávy příjemci "Vaše jméno + SVOD"

Pozor! Vzhledem k epidemiologické situaci nelze s jistotou předpokládat, zda se svody opravdu uskuteční.
V případě, že to nebude možné, bude všem přihlášeným účastníkům nabídnuto alternativní řešení - zápis koně v domácím prostředí (buď přímo u Vás ve stáji nebo se pokusíme zorganizovat lokání domácí svody v místech, kde bude přihlášeno více účastníků z jedné lokality). Této možnosti (zápisy koní mimo svod v domácím prostředí) můžete využít kdykoliv, každopádně i v případě, že uvažujete o této možnosti, prosíme o co nejrychlejší vyplnění přihlášky, abychom věděli, v jakých lokalitách se koně, kteří svod požadují, nacházejí.
Účastnický poplatek za SVOD výše NENÍ KONEČNÝM POPLATKEM, který bude za zápis/svod koně hrazen, k tomuto poplatku bude nutné následně přičíst poplatek za zápis dle sazebníku ICCR.
Výši poplatků za SVOD (zápis/registrace koní do plemenné knihy) najdete v platném sazebníku ICCR z.s. zde
V případě dotazů k sazebníku kontaktujte paní Michaelu Pavlatovou e-mail: info@irishcob.cz

V případě doplňujících dotazů k organizaci svodů kontaktujte paní Michaelu Kvisovou, mail: irishcob@irishcob.cz

Národní speciální výstava Irish Cob - 3.července Sadská, okr. Nymburk
Pořadatel: Irish Cob the Czech Republic z.s.
Výstavní poplatek: 300 Kč
Účastník svodu: sleva 100 Kč
(sleva je platná pouze pro členy ICCR z.s.), tzn. částka k platbě 200 Kč
Uhraďte na číslo účtu : 2001874788/2010  - jako variabilní symbol uveďte Vaše tel. číslo, které jste uvedli do přihlášky, do zprávy příjemci Vaše jméno + "výstava"
Uzávěrka: 30.6.2021

Regionální výstava Irish Cob s podporou ICCR z.s. v Blahutovicích, okr. Nový Jičin

pořadatel: Irish Cob Sajmon ustájení/tel.: 607 862 311
Výstavní poplatek: 300,- Kč
Uhraďte na číslo účtu : 1468499016/3030, jako VS uveďte Vaše tel. číslo, které jste uvedli do přihlášky!
Uzávěrka: 25.5.2021