Předvedení koně na svodu:

Kůň by měl být předvedený na svodu ve výstavní kondici. Cílem předvedení pohybu je uvolněný, prostorný krok a klus. Kůň se musí pohybovat samostatně, najít si vlastní ideální tempo, uvolnit se a být schopen jít v rovnováze i na prověšeném vodítku (vodič netáhne koně a kůň netáhne vodiče). Vodič určuje pouze směr, kterým se kůň ubírá, tempo určuje pomocník při předvádění.

Nezapomeňte, že kůň je prvotně zhodnocen inspektory již při vstupu do převadiště, nikoli až při zastavení.

Předvedení v postoji:

 • Kůň musí být postaven do zootechnického postoje. Hříva je volně, nesmí být zapletená ani upravená vytrháním nebo zastřižením .
 • Je povoleno použití chrastítka či jiné zvukové upoutávky od pomocníka.
 • U irského coba se posuzuje i charakter, pokud tedy Váš kůň neumí v klidu postát, počítejte se sníženým hodnocením, které může vést až k vyloučení ze svodu
  Ve vlastním zájmu proto věnujte posouzení v postoji zvýšenou pozornost.
 • Posouzení skusu – vodič odhrne pysky koně a ukáže hodnotiteli zuby koně. Kůň musí reagovat klidně a stát na místě.

Předvedení v kroku

 • Krok je předveden ve směru hodinových ručiček ve tvaru trojúhelníku - nejprve směrem od inspektorů
 • Krok by měl být uvolněný, na volném vodítku.
 • Použití bičíku v kroku je nežádoucí.

Předvedení v klusu

 • Klus je předveden po směru hodinových ručiček. Kůň může být předveden na čtvercovém, ale obvykle na trojúhelníkovém předvadišti
 • Použití bičíku by mělo být minimální, snižuje známku za celkové hodnocení
 • Kůň musí jít samostatně, ideálně na prověšeném vodítku kopírovat pohyb vodiče
 • Při posuzování klusu se klade důraz na prostornost, pravidelnost.

Po předvedení v klusu je kůň opět postaven před inspektory, pokud ti neurčí jinak.

Součástí předvedení koně může být i zkouška charakteru podle Zkušebního řádu plemenné knihy, která vypadá následovně:

Zkouška charakteru se dle bodu 3.1. d) Zkušebního řádu může skládat z jednoduchých úkolů, které prověří charakter koně a jeho ochotu spolupracovat s člověkem. Je zcela v kompetenci hodnotitele, které úkoly bude na svodu vyžadovat.

U koně smí být pouze vodič.

 1. Vodič zacouvá koně do předem připraveného prostoru z kladin, kde kůň zůstane stát minimálně 5 sekund. Poté koně vyvede ven. 
 2. Kůň musí projít uličkou sestavenou ze stojanů a kladin na kterých je zavěšen krepový papír či balonky. Kůň musí reagovat klidně.
 3. Pomocník projede okolo koně s kočárkem (kolečkem) ve vzdálenosti minimálně 1,5 metru od koně. Kůň musí reagovat klidně a stát na místě. 

Každému koni bude změřena kohoutková výška hůlkou, obvod holeně, obvod hrudníku a šikmá délka těla. I na tyto úkony doporučujeme koně dobře připravit!

 

Klisny budou předvedeny na ohlávce, hřebci výhradně na uzdečce s udidlem!

V případě neadekvátního chování koně může být takový jedinec ze svodu/výstavy vyloučen!

 

Organizace svodu:

 

Koně jsou rozděleni do následujících skupin: 

 1. Dospělé klisny (3 roky a starší) - schválení pro chov
 2. Dospělí hřebci (3 roky a starší) - schválení pro chov


Dále, pokud má majitel zájem, mohou inspektoři vystavit posudek/svodový list mladým koním či valachům 

 1. Hříbata (ročník narození v roce konání svodu)
 2. Mladé klisny (od 1 do 2 let věku včetně)
 3. Mladí hřebci a valaši (od 1 do 2 let věku včetně)
 4. Dospělí valaši (3 roky a starší)

Veterinární podmínky naleznete ZDE.