kategorie:

            1) hříbata narozená v roce konání svodu bez rozdílu pohlaví
            2) hříbata 1-2 roky stará bez rozdílu pohlaví
            3) klisny 3 roky a starší
            4) hřebci 3 roky a starší
           
5) valaši všechny věkové kategorie
           
K organizaci: 

- na začátku každé kategorie bude proveden hromadný nástup všech koní z kategorie (hříbata musí být na vodítku)
- následuje hodnocení jednotlivých koní, doprovázený pouze komentářem k jejich přednostem, či nedostatkům bez sdělení počtu získaných bodů
- opětovně hromadný nástup, vyhlašování bodů od nejnižších po nejvyšší
- klisny mohou být předvedeny na ohlávce či uzdečce, hřebci výhradně na uzdečce s udidlem!
- v případě neadekvátního chování koně může být takový jedinec ze svodu/výstavy vyloučen

Veterinární podmínky k účasti na svodu/výstavě:
- platná vakcinace EHV (herpes virus) - kůň musí mít mít v den konání svodu již minimálně dvě injekce (primovakcinaci a první revakcinaci), přičemž revakcinace musí proběhnout nejpozději 14 dnů před dnem konání svodu/výstavy
- platná vakcinace chřipka
- negativní test na infekční anemii koní ne starší 11 měsíců (není nutné pro koně před dovršením 2. roku věku)


inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.