Vzhledem k obrovskému zájmu a účasti koní na našich svodech schválila členská schůze ICCR nutnost stanovení pevných kategorií svodů a popsala, jak bude hodnocení koní probíhat.  

kategorie:

            1) hříbata narozená v roce konání svodu bez rozdílu pohlaví
            2) klisny 1-2 roky staré
            3) hřebečci 1-2 roky staří
            4) klisny 3 roky a starší bez titulu STER
            5) hřebci 3 roky a starší bez titulu STER

             6) valaši všechny věkové kategorie
            7) STER koně (titul musí být získán před datem konání svodu), hřebci a klisny společně
          

V každé kategorii bude vyhlášen vítěz kategorie, ale pouze za předpokladu, že vítězný kůň získá minimálně 1. premii. Titul vítěze kategorie není nárokový a je zcela v kompetenci inspektora, zda tento titul bude přidělen.
Šampion celého svodu se vyhlašuje pouze z kategorií 1-6.

 

K organizaci: 


- na začátku každé kategorie bude proveden hromadný nástup všech koní z kategorie (hříbata musí být na vodítku)

- následuje hodnocení jednotlivých koní, doprovázený pouze komentářem k jejich přednostem, či nedostatkům bez sdělení počtu získaných bodů

- opětovně hromadný nástup, vyhlašování bodů od nejnižších po nejvyšší

- klisny mohou být předvedeny na ohlávce či uzdečce, hřebci výhradně na uzdečce, jinak budou vyloučeni  

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.